14. 10. 2017

Některé pravicové strany říkají, že je u nás příliš drahá práce a chtějí snižovat její zdanění. To bude mít za následek nižší příjmy státu a vyšší zisky pro zaměstnavatele. České republika patří i v období svého ekonomického růstu ke státům EU s nejlevnější pracovní silou. Srovnatelné pracovní pozice jsou v okolních státech i několikrát lépe ohodnoceny než v České republice. Není divu, že mnoho mladých odchází do zahraničí.

Čím to je, že platy v Česku nerostou? Znamená to snad, že u nás lidi pracují málo, méně vyrobí nebo pracují špatně? Ne, znamená to pouze to, že důstojný život pracujících není politickou prioritou. Zaměstnavatelé tak mohou skrze své politiky tlačit cenu práce stále níže a zaklínat své kroky tzv. „konkurenceschopností“.

Co s tímto problém udělala současná vláda? Za čtyři roky zvýšila minimální mzdu o 3 700 Kč. V době ekonomického růstu ji zvedli jen na 12 200 korun. V letošním roce podpořila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová projekt Restart. Jeho prostřednictvím má dojít k restartu ekonomiky v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Bude to fungovat tak, že stát do těchto krajů bude pumpovat peníze. Bude se snažit o zastavení vylidňování zmíněných krajů, chtějí tam přivést nové investory, budou také podporovat vzdělání, aby absolventi škol mohli v nových firmách pracovat. Jenže vláda i ministryně už tak nějak zapomínají na to, že odliv obyvatel nezastaví vyšší vzdělanost obyvatel.

Investovat do vzdělání musíme, to je nezpochybnitelné, ale těmto vzdělaným lidem musíme nabídnout i adekvátní platové ohodnocení. Pokud nebudou adekvátně ohodnoceni, budou odcházet do jiných krajů, kde jsou platy vyšší, popřípadě odejdou do zahraničí. Jak může takový projekt fungovat v Karlovarském kraji, když je zde nejnižší průměrná mzda v zemi? A pokud se s tím něco neudělá, tak náš kraj brzy také bude potřebovat peněžní injekci, jelikož výše naší průměrné mzdy je druhá nejnižší, těsně před tou Karlovarskou, a odliv mladých do jiných krajů je již teď patrný. Jenže ani injekce by nepomohla. Protože se musí investovat do lidí. Nikoliv do podnikatelů.

Nejsme stranou, která by jen mluvila. Uvědomujeme si vážnost této situace. Nechceme, aby ubýval počet obyvatel v jednotlivých krajích, popřípadě, aby rodiče museli cestovat přes půl světa, aby mohli vidět své děti či vnoučata, protože odešly do zemí, kde je jejich práce lépe ohodnocena. Z toho důvodu je nutné zvýšit minimální mzdu. Momentálně je minimální mzda 11 tisíc (od nového roku to bude 12 200Kč). Jde však o minimum, tedy zaměstnavatel může vyplácet na mzdě i více. Většině zaměstnavatelů se toto ale nechce. Proč přece utrácet na platech? Aby se všem lidem, bez ohledu na povolání, zvýšil životní standart, prosazují Zelení zvýšit minimální mzdu na 16 000 Kč měsíčně a postupně až na 20 000 Kč.

Zelení dále chtějí investovat do povolání, které jsou zásadní pro dobré fungování společnosti a dobrý život nás všech. Do povolání, na jejichž ohodnocování zapomínaly předchozí vlády. Celý systém výchovy nových generací stojí na učitelích, kteří vykazují obrovskou trpělivost a starostlivost, za podprůměrné platy. Stejně tak jako zdravotní sestry, ošetřovatelé, lidé pracující v sociálních službách, díky kterým mnoho lidí dostává druhou životní šanci. A právě i svým přístupem bývají těmto lidem oporou. Nikdy nevíte, kdy jejich pomoc využijete vy sami. Tito lidé si zaslouží nadprůměrné platy.

Nechceme zapomínat na ženy. V mnoha státech je pravidlem, že ženy dostávají menší platy za stejnou práci jako muži. Nechceme, aby se platy určovaly na základě pohlaví, nikoliv výkonu.

Určitě si nepřejete, aby Česko bylo nadále montovnou a Češi levnou pracovní silou pro ostatní národy. Zelení si to také nepřejí. Nejsme jako jiné strany. Nejde nám o naše kamarády podnikatele, ale o zaměstnance. O tebe. I ty máš totiž právo na důstojný život ve své vlasti, ve svém rodném městě. Máš právo na to, abys nemusel/a odcházet do jiného kraje či státu, abys uživil/a rodinu. Máš právo na to, abys byl/a adekvátně ohodnocena za svou práci. Zelení tato práva podporují, protože jsou občany, manželé, rodiči, zaměstnanci. Zelení stojí za lidmi.