window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-31534518-1');

29. 9. 2020

Minulý týden došlo k úniku kyanidu do řeky Bečvy pod Valašským Meziříčím [1].  Aktuálně můžeme počítat počty uhynulých ryb v tunách. A nejsou to jen ryby, ale veškerá vodní fauna, jako jsou raci, obojživelníci či drobní savci [2].

Člen Strany zelených (SZ) Richard Kreml se k vážné situaci vyjádřil velmi ostře: „Otrávená Bečva je katastrofa. Bude trvat dlouho, než se do řeky vrátí život. Viník se, doufám, brzy najde a bude exemplárně potrestán.“ Mrtvá Bečva je pro obyvatele Zlínského kraje a samozřejmě pro přírodu mementem, že ochrana životního prostředí není jen fráze a že opatrnost je vždy na prvním místě. Zelení v této situaci upozorňují na zákon o životní prostředím, a právě na institut předběžné opatrnosti [3]. „Státní orgány by měly v této situaci být nezávislé, apolitické a bez lobbistických tlaků. Realita všedního dne je však často od ideálu daleko “, uvádí Kreml, který je také kandidátem v krajských volbách na kandidátní listině České strany sociálně demokratické (ČSSD).

Zelení se domnívají, že zachování nezávislosti a vyloučení střetu zájmů je základ demokracie. Ve Zlínském kraji je to jako obvykle zcela jinak. Když se podíváme na situaci ze všech pohledů, zjistíme například, že případ nemá de facto na kraji kdo řešit. Na tento neúnosný stav poukazuje právě Kreml: „Hejtman Čunek pár týdnů před volbami zrušil Odbor životního prostředí a jeho agendu převedl pod Stavební úřad. Je to krok o půl století zpátky.“ Podíváme-li se seznam kontaktů Krajské úřadu [4], nenajdeme zde už samostatný Odbor životního prostředí, ale sloučený konglomerát jménem Odbor stavebního řádu a životního prostředí. Proč se tak stalo, nechápe nikdo. V jiných krajích jsou odbory životního prostředí samostatnou složkou krajského úřadu. Ukazuje to, že životní prostředí je ve Zlínském kraji to poslední, čemu se chce Čunkovo vedení věnovat, a že hlavní motivací je mít páky na umlčení názoru odborníků na životní prostředí. „Pokud dostaneme od voličů důvěru v krajských volbách, obnovíme Odbor životního prostředí a opět zajistíme důslednou kontrolní roli, kterou musí odbor plnit.

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se k situaci na Bečvě postavili čelem – zejména všem rybářským spolkům, ale také Povodí Moravy, které pomohlo v kritické první fázi havárie.

SZ ve Zlínském kraji v letošních krajských volbách kandiduje ve spolupráci s ČSSD. Členové SZ jsou zařazeni na několika místech na kandidátní listině sociální demokracie. Vůdčí osobou je MUDr. Richard Kreml. Dalšími kandidáty jsou Jana Slovenčíková, Tomáš Husa a Vilém Jurek [5]. Zelení s ČSSD úzce spolupracovali na programu zejména v kapitole „životní prostředí“ [6].

[1]       https://domaci.ihned.cz/c1-66821820-uhyn-desitek-tun-ryb-v-rece-becve-zpusobil-kyanid-vysetrovatele-patraji-po-vinikovi

[2]        https://valassky.denik.cz/zpravy_region/otrava-becva-kyanid-valasske-mezirici-454654.html

[3]        https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17

[4]        https://ts.kr-zlinsky.cz/

[5]        http://zeleni-zlinsko.cz/krajske-volby-cssd/

[6]        http://zlinsky-kraj.cssd.cz/volebni-noviny-cssd-zlinskeho-kraje/aktualita-z-kraje/3523/