window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-31534518-1');

28. 9. 2020

Ing. Roman Jílek, starosta Boršic, č. 50 na kandidátce

 

Chcete zaručený tip na jednodenní výlet v okolí Uherského Hradiště? Zavítejte do Boršic. Do těch u Buchlovic. Boršice (2165 obyvatel) jsou malebnou vinařskou obcí, která se rozkládá v podhůří Chřibů pod hradem Buchlovem. V roce 2017 zde byla v lesíku Chrástka slavnostně otevřena Stezka lovců mamutů, která byla vybudována, aby připomínala místo nálezů paleolitického osídlení. Výletníci se tu díky naučným tabulím a četným ilustracím dozví podrobnosti ze života prehistorickým lidí a také o podobě přírody v období takzvaného gravettienu. Na závěr okruhu se můžete vyfotografovat s dřevěnými sochami prehistorických zvířat a odpočinout si v prostorném altánu. V lesíku Chrástka s rozmanitou vegetací strávíte krásný čas v přírodě, navíc v terénu vhodném pro děti a vycházkovou obuv. Nemáte-li svou svačinku z domu, energii doplníte v nedaleké restauraci Halda. Děti si zde užijí vkusné přírodní hřiště ve stínu, hrátek v potoku a také četné domácí zvířectvo.
Kromě Stezky lovců mamutů můžete v Boršicích obdivovat také příkladnou péči o obecní zeleň. Není divu, zdejší starosta je dlouholetým členem Strany zelených. Okraje obce jsou lemovány alejemi mladých stromů, nové stromy jsou průběžně dosazovány i v samém centru obce. Od tohoto roku snížila obec  počet sečí trávy. V posledním obecním zpravodaji je tato změna občanům pěkně vysvětlena: „Některé travní plochy v obci i mimo obec letos nesečeme z důvodu udržení vody v krajině. I když se to nezdá, i počet sečení a výška travního porostu jsou rozhodující pro udržení vody v krajině, zvláště v období suchých roků, které právě nastaly… V současné době odborníci doporučují (říkávaly to i naše prababičky), aby se místo nízkého travnatého porostu vysévaly luční porosty pestré na různé druhy lučních trav a květin… Prostě louka před domem je dnes IN.“ Velká část zpravodaje je věnována právě tématům, která jsou zelených starostům vlastní: nakládání s odpady, budování cyklostezky, rekonstrukce lokálního biocentra. Boršického starostu Romana Jílka (kandidát č. 50) jsem při svém sobotním výletu do Boršic zastihla při obhlížení nově budované cyklostezky spojující Zlechov, Boršice a slovenský Trenčín. Zeptala jsem se ho na pár otázek, které by mohly zajímat i vás.

Romane, jak jsi se jako přistěhovalec stal starostou v Boršicích?

V obci žiji od roku 1990. Snažil jsem se aktivně zapojovat do života obce. Nejprve jako odpůrce výstavby spalovny nebezpečných odpadů, následně jako zastupitel obce. Pracoval jsem 12 let v komisi zemědělské a pro životní prostředí. Starostou obce jsem byl zvolen ve volbách v roce 2010, ve kterých jsme u nás v obci chtěli docílit změny ve vedení obce. Společným úsilím se nám to podařilo. Nikdo však nečekal, že změna bude tak razantní a povede k celkové změně v rozvoji a dalšího směřování naší obce. Je pravda, že pro obec pracuji celým svým tělem i duší. To je však úděl všech starostů a starostek, které to se svojí obcí myslí dobře.

Jak vás napadlo vybudovat Stezku lovců mamutů?

Společně s místostarostou jsme chtěli naši obec vyzdvihnout v oblasti historie a našli jsme zapomenuté téma lovců mamutů. Na katastru obce a v její blízkosti se tehdy nacházeli tři osady lovců. Ve dvou osadách žili kočovní pastevci stád sobů, jedna osada se nacházela na místě dnešního lesíku Chrástka. Žil zde i vesnický šaman, což dokazuje na význam této osady. Dále zde byly opracovávány kameny, které se dovážely z oblasti severního Polska a z nich se štípaly pazourky a vyráběli různé šípy či řezné zbraně… stop, další si každý návštěvník rád osobní návštěvou zjistí u nás na stezce.

Jaký máš jako starosta vinařské obce vztah k folkloru?

Přes 25 let obdělávám vinohrad v naší vinařské obci, sklízím z něj hrozny a snažím se vyrábět víno klasickým způsobem bez chemie. Kde jinde pěstovat vinnou révu a vyrábět z ní blahodárný vinný mok než na Moravském Slovácku. Vztah k folkloru? Pořídil jsem si mužský boršický kroj a v něm chodím na řadu kulturních a společenských akcí v obci i mimo ni. Cítím se v něm skvěle a jsem hrdý na to, jakými pestrými barvami je náš kroj vyzdoben. Jeho vznik se datuje právě do doby lovců mamutů, kdy se již tehdy jednotlivé osady lovců právě rozmanitostí v oblečení navzájem mezi sebou rozlišovali.

Jakého hejtmana či hejtmanku bys přál Zlínskému kraji a jeho obyvatelům?
Našemu překrásnému kraji bych přál ve vedení pracovitého, poctivého a upřímného člověka, který jde za hlasem občanů, ale má svoji vizi na změnu ve prospěch všech obyvatel…

Eliška Dudešková, předsedkyně ZO Slovácko

Aleje jsou klasickým prvkem české krajiny. Lemují cesty a pěšiny, aby cestujícím a výletníkům nabízeli stín a občerstvení z ovocných stromů. Fungují také jako protierozní opatření. Úkryt a potravu poskytují také zvířatům.

I jetel může udělat parádu v centru obce. Kvetoucí louka poskytuje úkryt a potravu hmyzu, kterého ubývá, a navíc zadrží vodu.

Mulč, vrstva organické hmoty (dřevěná štěpka, sláma, listí), ochrání stromy i rostliny před odpařováním vody. Ušetří tedy zálivku v letních vedrech.