window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-31534518-1');

26. 9. 2017

Sledujeme se zájmem kauzu nepřítomnosti pana senátora Františka Čuby na jednáních senátu. Opakovaně se objevují výtky na to, že pan senátor Čuba pobírá plat a náhrady přesto že nechodí na jednání.

Co však považujeme za zásadní je fakt, že občané senátního obvodu Zlín, jsou již 9 měsíců bez svého zastoupení v Senátu a tato situace bude pravděpodobně trvat i nadále ještě další 3 roky.
Za nedostatečné řešení považujeme i vzdání se mzdy, úřadování ze Zlína nebo odchod na nemocenskou.
Základní organizace Strany Zelených ve Zlíně vyzývá senátora Františka Čubu k odstoupení a umožnění vypsání doplňovacích voleb.

Chápeme, že v některých případech by taková rezignace mohla být velmi velkým zásahem do života člověka a také si uvědomujeme, že k podobné situaci může dojít kdykoli u některého jiného senátora. Proto vyzýváme poslance a senátory k úpravě zákona, která by senátorům, kteří musí rezignovat ze zdravotních nebo sociálních důvodů umožnila vyplatit významnou část platu za zbývající volební období.

Senátoru Čubovi přejeme ještě dlouhá léta spokojeného života.

Ondřej Sladký a členové ZO SZ Zlín