window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-31534518-1');

17. 12. 2019

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo na svém zasedání 16. 12. 2019 nejtěsnější většinou 23 hlasů záměr na výstavbu nové krajské nemocnice v Malenovicích. Stalo se tak přes rozhodnutí z předchozího zastupitelstva o zadání studie též k variantě rekonstrukce, aby byly pro výběr varianty relevantní podklady.

Rozhodnutí o krajské nemocnici tak proběhlo bez rovnocenného a objektivního posouzení obou variant. Samotné projednávání a vedení debaty o záměru v uplynulém roce mělo všechny prvky dobře secvičeného představení z prodejních akcí: manipulace, herecké výkony, podbízení, hrozby a zdůrazňovaný nedostatek času pro rozhodování. Z cesty se postupně odstraňovali nepohodlní oponenti, jako úspěšná ředitelka Kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová.

Na prosincovém zastupitelstvu se za podivných okolností prosadila hejtmanem od počátku preferovaná varianta. Je to otřesný příklad netransparentního rozhodování o nakládání s veřejnými penězi a Čunkův podraz.
Účelově nebyla takto zásadní otázka součástí plánovaného programu zastupitelstva a vpašovala se dodatečně, přesto, že o záměru hlasování měli jeho aktéři včetně přeběhlíků zjevně již předem jasno.
Největší krajská investice a současně zásah do krajského zdravotnictví by měl být předmětem rozhodování občanů ve volbách nebo referendu. Současné vedení kraje nebylo voleno na základě předložení tohoto záměru voličům a v programovém prohlášení Rady Zlínského kraje se naopak dočtete o plánu modernizace a rekonstrukce stávající nemocnice.

Vyvinutí velkého tlaku k prosazení za každou cenu vyvolává řadu otázek a pochybností:
Co se za těch pár měsíců stalo, že někteří zastupitelé otočili? Pokud je touto formou záměr prosazen, jaké způsoby můžeme čekat při rozhodování o realizaci? Jakou roli sehrála nebo sehraje v celém příběhu Penta? Pokud se na jednom zasedání zastupitelstva rozhodne o zadání studie varianty rekonstrukce, na dalším zastupitelstvu se rozhodnutí zruší, může totéž nastat v případě rozhodnutí o postavení nové nemocnice? …

Tomáš Pasterný